Privacy beleid

PRIVACYVERKLARING
1) INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN
CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON
1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw
rente. In het volgende informeren wij u over de behandeling van uw
persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens
zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de
Gegevensbeschermingsverordening (DSGVO) is Winkelnaam, De verantwoordelijke voor de verwerking van
De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen
persoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke
overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen aan de
vragen aan de verantwoordelijke persoon), het gebruikt SSL of TLS encryptie. U kunt
een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool
in uw browserbalk.

2) GEGEVENSVERZAMELING BIJ BEZOEK AAN ONZE WEBSITE
Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u niet
registreren of ons anderszins van informatie voorzien, verzamelen wij alleen de gegevens die uw
gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer je
onze website bezoekt verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen.

onze bezochte website

Datum en tijd op het moment van toegang
Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
Bron/referentie van waaruit u de pagina bereikte
Gebruikte browser
Gebruikt besturingssysteem
Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)
De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van onze
gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren.
website. De gegevens worden niet doorgegeven of op andere wijze gebruikt.
Wij behouden ons echter het recht voor om de logbestanden van de server achteraf te controleren, mocht er sprake zijn van
concrete aanwijzingen voor illegaal gebruik.

3) COOKIES
Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde
functies gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies.
koekjes. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat zijn opgeslagen.
uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit.
sessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt gesloten (zogenaamde sessiecookies).
sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om
of onze partnerbedrijven (cookies van derden) om uw browser te herkennen de volgende keer dat u
volgende bezoek (permanente cookies). Als cookies zijn ingesteld,
zij verzamelen en verwerken bepaalde gebruikersinformatie in individuele mate
zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies zijn
automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de
kunnen verschillen.

In sommige gevallen dienen de cookies om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan
het bestelproces vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. de inhoud van een virtuele winkel onthouden
voor een later bezoek aan de website). Voor zover door ons geïmplementeerde individuele cookies
persoonsgegevens worden ook verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, is de verwerking
overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO voor de uitvoering van het contract ofovereenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO om onze legitieme belangen in de
de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve
opzet van het bezoek ter plaatse.

Wij kunnen samenwerken met advertentiepartners die ons helpen om onze website meer
internet aanbod interessanter voor je. Voor dit doel zijn cookies ook
cookies van partnerbedrijven worden op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden).
(cookies van derden) wanneer u onze website bezoekt. Als we samenwerken met de bovengenoemde
advertentiepartners, wordt u geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de
de omvang van de in elk geval verzamelde informatie in de volgende punten.
individueel en afzonderlijk.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies.
geïnformeerd worden over het plaatsen van cookies en individueel beslissen over de aanvaarding ervan
of om de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten.
Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert.
Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, dat u uitlegt hoe
kunt u uw cookie-instellingen wijzigen. U kunt deze vinden voor de respectieve
Browsers onder de volgende links:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manag
e-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als u geen cookies accepteert.
functionaliteit van onze website kan worden beperkt.

4) CONTACT MET ONS OPNEMEN
Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens
persoonsgegevens worden verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier
is te zien aan het respectieve contactformulier. Deze gegevens worden gebruikt
uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor de
contact en de bijbehorende technische administratie.
gebruikt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is onze legitieme
belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als
uw contact is gericht op het sluiten van een overeenkomst, dan is de extra
rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens zullen
verwijderd na de definitieve verwerking van uw verzoek, is dit het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de
omstandigheden, dat de betrokken kwestie definitief is opgehelderd, en
en op voorwaarde dat er geen wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren.

5) GEGEVENSVERWERKING BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTENREKENING EN VOOR DE
VERWERKING VAN HET CONTRACT
Op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO worden ook in de toekomst persoonsgegevens verzameld.
en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of wanneer
het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de
respectieve invoerformulieren. Verwijdering van uw klantenrekening is mogelijk bij
rekening te allen tijde en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de
adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de
gegevens voor de verwerking van de overeenkomst. Na volledige verwerking van het contract of
verwijdering van uw klantenrekening, worden uw gegevens bewaard overeenkomstig de fiscale en commerciële wetgeving.
de fiscale en commerciële bewaartermijnen, die na afloop van deze termijnen worden gewist
verwijderd na het verstrijken van deze termijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens
verder gebruik van uw gegevens of als wij ons het recht hebben voorbehouden uw gegevens te gebruiken voor een
waarover wij u hieronder zullen informeren.

6) GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAME
6.1 Inschrijving op onze e-mail nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mail nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig
informatie over onze aanbiedingen op regelmatige basis. De enige gegevens die nodig zijn voor de
nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is
vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor de
Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het versturen van de nieuwsbrief. Deze
betekent dat wij u alleen een e-mail nieuwsbrief sturen als u dat uitdrukkelijk heeft bevestigd
u heeft uitdrukkelijk bevestigd dat u instemt met de toezending van nieuwsbrieven.
toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt verzocht om
om te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op de betreffende link te klikken.
nieuwsbrief in de toekomst.

Door het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming voor het
gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Met de
Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij het IP-adres op dat door uw
provider (ISP) en de datum en het tijdstip van registratie om mogelijke
mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip.
om later eventueel misbruik van uw e-mailadres te kunnen opsporen. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief worden gebruikt
uitsluitend gebruikt voor reclame in de nieuwsbrief.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de link die daartoe in de nieuwsbrief is opgenomen.
of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon.
uitschrijven. Zodra u zich heeft uitgeschreven, wordt uw e-mailadres verwijderd uit onze
onze nieuwsbriefdistributielijst, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens.
verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor uw gegevens te gebruiken voor enig ander
gebruik van uw gegevens dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze
in deze verklaring.

6.2 Verzenden van de e-mail nieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, kunnen wij u periodieke aanbiedingen sturen.
wij kunnen u periodiek aanbiedingen sturen van goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht.
soortgelijke goederen of diensten als die welke u reeds in ons assortiment heeft gekocht.
ons assortiment per e-mail. Hiervoor is uw toestemming niet nodig.

uw toestemming te verkrijgen. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats op basis van onze
rechtmatig belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f)
DSGVO. Indien u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, kan een mail
zullen we u geen e-mails sturen. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de
gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden op elk moment met
het bovengenoemde reclamedoel te allen tijde met werking voor de toekomst door kennisgeving aan de persoon
verantwoordelijke persoon die aan het begin wordt genoemd. Hiervoor maakt u alleen transmissiekosten
volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor
e-mailadres voor reclamedoeleinden zal onmiddellijk worden stopgezet.

7) GEGEVENSVERWERKING VOOR ORDERVERWERKING
7.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan het bedrijf
de overeenkomst aan het met de levering belaste vervoerbedrijf, voor zover dit
voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Uw betalingsgegevens
zal worden doorgegeven aan de kredietinstelling die belast is met de verwerking van de betaling,
voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van de betaling. Indien betalingsdienstaanbieders
worden gebruikt, informeren wij u hier uitdrukkelijk over. De rechtsgrondslag
voor de doorgifte van gegevens is art. 6 lid 1 letter b DSGVO.

7.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (payment service providers)

- PayPal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "kopen op rekening" of
of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, zullen wij
gegevens aan PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. voor de verwerking van de betaling.
Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd).
De overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor
noodzakelijk voor de verwerking van de betaling.

PayPal behoudt zich het recht voor om de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via
PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal.
PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Daartoe worden uw betalingsgegevens
overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op grond van het gerechtvaardigde belang van
Het legitieme belang van PayPal om uw betalingscapaciteit te bepalen.
Het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole met betrekking tot de statistische
PayPal gebruikt de resultaten van de kredietcontrole in relatie tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling
op de verstrekking van de respectieve betalingsmethode. Het kredietrapport kan
bevatten waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden). Voor zover de scorewaarden
het resultaat van het kredietrapport, deze hebben hun basis in een wetenschappelijk erkende
wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening
scorewaarden omvatten, maar zijn niet beperkt tot adresgegevens.
Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van informatie over het krediet
kredietinstellingen gebruikt, raadpleeg dan het privacybeleid van PayPal:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal.
tegenspreken. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken als dit
gegevens indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
betaling.
- SOFORT
Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de
betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München,
Duitsland (hierna te noemen "SOFORT"), aan wie wij de informatie die u
informatie verstrekt tijdens het bestelproces samen met de informatie over uw bestelling.
overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna
Groep (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). De
gegevens worden uitsluitend doorgegeven met het oog op de verwerking van betalingen met de betaling
de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.
Op het volgende internetadres kunt u nadere informatie krijgen over de
Gegevensbeschermingsvoorschriften van SOFORT: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

8) CONTACT OPNEMEN MET DE BEOORDELINGSHERINNERING
Uw eigen beoordelingsherinnering (niet verzonden door een klantbeoordelingssysteem)

We zullen uw e-mailadres gebruiken om u een eenmalige herinnering te sturen om een
van uw bestelling voor het beoordelingssysteem dat wij gebruiken, op voorwaarde dat u ons uw uitdrukkelijke
u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming daartoe hebt gegeven in overeenstemming met
Art. 6 lid 1 letter a DSGVO.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking.
gegevensbeheerder.

9) GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA: SOCIALE PLUGINS

9.1 Facebook-plugins met Shariff-oplossing
Speciale extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet in de prijs inbegrepen.
inbegrepen en komt voor rekening van de klant.

Op onze website worden zogenaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook gebruikt.
Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo
Park, CA 94025, USA ("Facebook").

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verbeteren, zijn deze
knoppen zijn niet volledig geïntegreerd in de site als plug-ins, maar alleen door het gebruik van een
alleen geïntegreerd in de pagina met behulp van een HTML-link. Dit type integratie zorgt ervoor dat
dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke knoppen wordt opgeroepen, er geen verbinding met de
knoppen, komt er geen verbinding tot stand met de Facebook-servers. Wanneer
op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de Facebook-pagina opgeroepen waarop je
Facebook-pagina waar u kunt communiceren met de plugins (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens).
kan communiceren met de plugins daar.

Facebook Inc. met hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de us-European
Privacy Shield", dat naleving van het niveau van gegevensbescherming garandeert
niveau van gegevensbescherming dat in de EU van toepassing is.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door
verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw
uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy.
Privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

9.2 Google+ plugins als Shariff-oplossing

Op onze website worden zogenaamde social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Google+ gebruikt.
netwerk Google+, dat wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verbeteren, zijn deze
knoppen zijn niet volledig geïntegreerd in de site als plug-ins, maar alleen met behulp van een
alleen geïntegreerd in de pagina met behulp van een HTML-link. Dit type integratie zorgt ervoor dat
dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke knoppen wordt opgeroepen, er geen verbinding met de
knoppen, wordt er geen verbinding gemaakt met de Google+ servers. Wanneer je
op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en wordt de pagina van
Google+ pagina, waar u kunt communiceren met de plug-ins (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens).
communiceren met de plugins daar.
Google LLC, met hoofdkantoor in de VS, is gecertificeerd voor de overeenkomst inzake gegevensbescherming tussen de VS en Europa.
"Privacy Shield", dat naleving van het niveau van gegevensbescherming garandeert
EU-niveau van gegevensbescherming.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door
verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google, alsmede uw rechten dienaangaande en mogelijkheden voor
om uw privacy te beschermen, raadpleeg de informatie over gegevensbescherming van
Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

9.3 Instagram-plugin als shariff-oplossing

Op onze website worden zogenaamde social plugins ("plugins") van de online dienst
Instagram, beheerd door Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA.
94025, VS ("Instagram").

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, zijn deze
knoppen zijn niet volledig geïntegreerd in de site als plugins, maar alleen door het gebruik van een
alleen geïntegreerd in de pagina met behulp van een HTML-link. Dit type integratie zorgt ervoor dat
dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke knoppen wordt opgeroepen, er geen verbinding met de
knoppen, komt er geen verbinding tot stand met de Instagram-servers. Als
op de knop klikt, wordt er een nieuw browservenster geopend en wordt de Instagram-pagina opgeroepen waarop je
Instagram-pagina, waar u kunt communiceren met de plugins (eventueel na het invoeren van uw inloggegevens).
communiceren met de plugins daar.
Instagram LLC. met hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de us-European
Privacy Shield", dat naleving van het niveau van gegevensbescherming garandeert
niveau van gegevensbescherming dat in de EU van toepassing is.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door
verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Instagram, alsmede uw rechten en
instellingen voor de bescherming van uw privacy vindt u in de
Instagram privacybeleid: https://help.instagram.com/155833707900388/

10) ONLINE MARKETING
10.1 DoubleClick van Google

Deze website gebruikt de online marketingtool DoubleClick van Google van de exploitant
Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
("DoubleClick").

DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestaties te verbeteren
campagneprestatierapporten te verbeteren of te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertentie te zien krijgt

dezelfde advertenties meer dan eens zien. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke
welke advertenties in welke browser worden getoond en kan zo voorkomen dat ze worden getoond
meer dan eens worden weergegeven. De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in
belang bij de optimale marketing van onze website overeenkomstig art. 6 lid 1 letter f
DSGVO.

Bovendien kan DoubleClick cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren,
die verband houden met advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een
DoubleClick-advertentie en bezoekt later de website van de adverteerder met dezelfde browser en
website van de adverteerder met dezelfde browser en doet daar een aankoop. Volgens Google
DoubleClick-cookies bevatten geen persoonlijke informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Google.
verbinding met de Google server. Wij hebben geen invloed op de omvang
de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt.
verzameld door Google door het gebruik van deze tool en u daarom informeren
Daarom informeren wij u volgens onze stand van kennis: Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft bezocht,
dat u het relevante deel van onze website hebt bezocht of op een van onze advertenties hebt geklikt.
klikte op een advertentie van ons. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen.
Google kan het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet geregistreerd bent
geregistreerd bij Google of niet zijn ingelogd, is het nog steeds mogelijk dat de provider
provider kan uw IP-adres verkrijgen en opslaan.

Als u bezwaar wilt maken tegen deelname aan deze volgprocedure, kunt u
U kunt cookies voor het bijhouden van conversies uitschakelen door uw browser in te stellen op
uw browser instellen om cookies van het domein www.googleadservices.com te blokkeren,
https://www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw
uw cookies te verwijderen. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance op het adres
www.aboutads.info voor informatie over de instelling van cookies en om de noodzakelijke
instellingen in dit verband maken. Tenslotte kunt u uw browser zo instellen dat
dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de aanvaarding ervan of
beslissen of u al dan niet cookies accepteert, of in bepaalde gevallen of in het algemeen cookies blokkeert.
in het algemeen. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
website kan beperkt zijn.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement
"Privacy Shield", dat naleving van het niveau van gegevensbescherming garandeert
EU-niveau van gegevensbescherming.

Op het volgende internetadres kunt u nadere informatie krijgen over de
Privacybeleid van DoubleClick door Google:
https://www.google.de/policies/privacy/

10.2 Gebruik van Google AdWords-conversietracking

Deze website maakt gebruik van het online-advertentieprogramma "Google AdWords" en in het kader van
en, in het kader van Google AdWords, de conversietracking van Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Wij gebruiken het aanbod van
Google AdWords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe
externe websites om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. We
kan aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes bepalen hoe succesvol de
individuele reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven wij het belang na om u
dat voor u van belang is, om onze website interessanter voor u te maken, en om
en om tot een eerlijke berekening van de reclamekosten te komen.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een AdWords-advertentie van Google klikt.
AdWords advertentie geplaatst door Google. Cookies zijn kleine tekstbestanden,
die op uw computersysteem zijn opgeslagen. Deze koekjes verliezen meestal hun
vervallen gewoonlijk na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als
de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen,
Google en wij kunnen herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen.
en werd doorgestuurd naar die pagina. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere
cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd over de websites van AdWords-klanten.
gevolgd over de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om
conversiestatistieken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracering.
hebben gekozen voor conversie tracking. De klanten leren het totale aantal

van gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en naar een website met een
met een conversie tracking tag. Zij ontvangen echter geen
informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als je
niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door
het uitschakelen van de Google conversion tracking cookie via uw internetbrowser onder
Gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
statistieken. Wij gebruiken Google Adwords op basis van onze legitieme
belang bij gerichte reclame overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement
"Privacy Shield", dat zorgt voor naleving van het niveau van gegevensbescherming in de
EU-niveau van gegevensbescherming.

Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Google vindt u op het volgende internetadres
Het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door
instelling in uw browsersoftware of met behulp van de browserplug-in die beschikbaar is op
download en installeer de browser plug-in die beschikbaar is via de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of kunnen worden
of kan worden beperkt als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.
uitgeschakeld.

11) WEBANALYSEDIENSTEN

Google (Universal) Analytics

- Google Universal Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google
Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen
en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De
door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) zal worden gebruikt
(inclusief het afgekorte IP-adres) wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in het
Google in de VS en daar opgeslagen.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie
"_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door inkorting.
en sluit een directe verwijzing naar een persoon uit. Deze uitbreiding betekent dat uw
IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere
de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend.
vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden doorgegeven aan een server van Google in de VS en
Google server in de VS en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen
De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van onze gerechtvaardigde
statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
marketingdoeleinden.
In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit.
website, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en
om ons andere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet aan te bieden.
diensten aan ons in verband met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door uw
uw browser als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere
samengevoegd met andere gegevens.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen.
browsersoftware; houd er echter rekening mee dat als u dit doet u mogelijk niet in staat bent de volledige
kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken.
kunnen gebruiken. U kunt het gebruik van cookies ook weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.
uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google
de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden van de browser plug-in
download en installeer de browser plugin beschikbaar op de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browser plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op
op mobiele apparaten, klik dan op de volgende link om een opt-out cookie in te stellen die het verzamelen verhindert
door Google Analytics binnen deze website in de toekomst (deze opt-out cookie werkt alleen
opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder uw cookies in deze browser

Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google
Analytics deactiveren
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement
"Privacy Shield", dat naleving van het niveau van gegevensbescherming garandeert
EU-niveau van gegevensbescherming.
Deze website gebruikt ook Google Analytics voor een apparaatoverschrijdende analyse van bezoekers
van bezoekersstromen, die verloopt via een gebruikers-ID. De eerste keer dat een pagina
pagina, krijgt de gebruiker een unieke, permanente en anonieme ID toegewezen, die kan worden
die op alle apparaten is ingesteld. Dit maakt het mogelijk interactiegegevens van
apparaten en van verschillende sessies naar één gebruiker.
aan één gebruiker. De gebruikers-ID bevat geen persoonlijke gegevens en verzendt geen
persoonlijke gegevens aan Google.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens via de gebruikers-ID met
de toekomst. Hiervoor moet u Google Analytics deactiveren op alle
systemen die u gebruikt, bijvoorbeeld in een andere browser of op uw mobiele apparaat.
op uw mobiele apparaat.
U kunt dit uitschakelen met een browser plug-in van Google
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Als alternatief voor de
browser plugin of binnen browsers op mobiele apparaten, klik dan op de volgende link om u af te melden.
de volgende link om een opt-out-cookie in te stellen die het verzamelen van gegevens door Google Analytics binnen deze website in de toekomst zal verhinderen ().
Analytics binnen deze website in de toekomst (deze opt-out cookie werkt alleen
werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser wilt verwijderen, moet u deze link volgen.
in deze browser, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics
deactiveer
Meer informatie over Universal Analytics vindt u hier:
https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=6010376

12) RETARGETING/ REMARKETING/ REFERRAL ADVERTISING
Facebook Custom Audience via het pixelproces
Deze website maakt gebruik van de "Facebook Pixel" van Facebook Inc, 1 Hacker Way,
Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). In geval van uitdrukkelijke toestemming
toestemming, waardoor het gedrag van gebruikers kan worden gevolgd nadat ze hebben gezien of

ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit proces
om de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties te evalueren voor statistisch en marktonderzoek
en marktonderzoek en kan helpen om toekomstige reclame te optimaliseren
toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren.
De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij er geen conclusies uit kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker.
identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook
verwerkt door Facebook, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en

Facebook gebruikt de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met Facebook's
Beleid inzake gegevensgebruik (https://www.facebook.com/about/privacy/).

U kunt Facebook en zijn partners toestaan om advertenties op en buiten Facebook weer te geven.
buiten Facebook. Een cookie kan ook worden opgeslagen op uw computer voor deze
kan voor deze doeleinden op uw computer worden opgeslagen. Deze verwerking zal alleen plaatsvinden
uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a).
DSGVO.
Toestemming voor het gebruik van de Facebook Pixel kan alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar.
13 jaar oud. Als je jonger bent, vragen we je om je
Vraag je wettelijke voogd om toestemming.
Facebook Inc. met hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de us-European
Privacy Shield" overeenkomst, die naleving van het niveau van gegevensbescherming garandeert
EU-niveau van gegevensbescherming.
Om het gebruik van cookies op uw computer uit te schakelen, kunt u uw
browser zodanig dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat
of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. De
het deactiveren van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden
functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt de
gebruik van cookies door derde aanbieders zoals Facebook op de volgende website van de
Website van de Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/choices/

Google AdWords Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing.
voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden.
De verstrekker is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA ("Google"). Daartoe plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat,

die automatisch uw interesses identificeert door middel van een pseudonieme cookie-ID.
pagina's die je hebt bezocht. De verwerking
wordt uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang in de optimale marketing van onze
website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f DSGVO.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u toestemming heeft gegeven voor de
Google dat uw internet- en app-browsegeschiedenis is gekoppeld aan uw Google-account en dat
Google-account en voor informatie van uw Google-account om te worden gebruikt voor het personaliseren van
de advertenties die u op het web bekijkt te personaliseren. Als ze
Als u ingelogd bent bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw informatie gebruiken
Google zal uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics gebruiken om
Maak en definieer doelgroeplijsten voor cross-device remarketing.
Daartoe worden uw persoonsgegevens tijdelijk door Google gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te creëren.
Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.
U kunt de instelling van cookies voor advertentietargets permanent uitschakelen,
door het downloaden en installeren van de browser plug-in beschikbaar op de volgende link
de browser plug-in installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
U kunt ook informatie krijgen van de Digital Advertising Alliance op het internetadres
www.aboutads.info voor informatie over de instelling van cookies en om de relevante instellingen te maken.
instellingen in dit verband maken. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies.
over het plaatsen van cookies en individueel beslissen of ze worden geaccepteerd, of
of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten. Als je
Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de us-European data protection agreement
"Privacy Shield", dat naleving van het niveau van gegevensbescherming garandeert
EU-niveau van gegevensbescherming.
Nadere informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame
en Google vindt u hier:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

13) RECHTEN VAN DE BETROKKENE
13.1 Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u tegen de verantwoordelijke voor de verwerking
de verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

rechten van de betrokkenen (recht op toegang en interventie), waarover wij u hieronder informeren.
u hieronder informeren:

Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO: In het bijzonder heeft u het recht om geïnformeerd te worden over
over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden,
de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of
categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande
de geplande opslagperiode of de criteria ter bepaling van de opslagperiode, het bestaan van een recht van
het bestaan van een recht op rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, of het
verwerking, bezwaar te maken tegen de verwerking, een klacht in te dienen bij een toezichthouder
toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van een automatische
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, indien van toepassing
waaronder profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica
en de gevolgen voor u en de beoogde effecten van die verwerking, alsmede uw recht op informatie.
verwerking, alsmede uw recht om geïnformeerd te worden over de waarborgen overeenkomstig artikel 46
DSGVO bestaat wanneer uw gegevens worden doorgegeven aan derde landen;
Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 van de GDPR: U hebt het recht op rectificatie van
correctie van onjuiste gegevens en/of aanvulling van door ons opgeslagen onvolledige gegevens.
onvolledige door ons opgeslagen gegevens;
Recht op wissen overeenkomstig art. 17 DSGVO: U hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist als aan de voorwaarden is voldaan.
persoonsgegevens indien de vereisten van artikel 17, lid 1, van de
DSGVO. Dit recht bestaat echter met name niet indien de
de verwerking is noodzakelijk voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie,
de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de
of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
nodig;
Recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 DSGVO: U heeft het
recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen voor
de juistheid van uw gegevens wordt geverifieerd, indien u heeft verzocht om verwijdering van uw gegevens wegens
u weigert de verwijdering van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking, en
in plaats daarvan verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens, indien u uw gegevens wilt gebruiken om
gegevens voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen nadat wij
nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt, of
als u bezwaar heeft gemaakt op grond van uw specifieke situatie,
zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme redenen prevaleren;

Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 DSGVO: Heeft u recht op rectificatie,
verwijdering of beperking van de verwerking tegen de voor de verwerking verantwoordelijke, is de voor de verwerking verantwoordelijke
de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, hiervan in kennis te stellen.
persoonsgegevens zijn verstrekt, van de rectificatie of wissing van de gegevens of van de
wissing of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
onmogelijk is of een onevenredige inspanning vergt. Je hebt de
het recht op informatie over deze ontvangers.
Recht op gegevensoverdracht volgens art. 20 DSGVO: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt over te dragen.
persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm,
en machinaal leesbaar formaat, of om de overdracht van uw persoonsgegevens naar een ander
aan een andere verantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is;
Recht om de gegeven toestemming in te trekken overeenkomstig art. 7 lid 3 DSGVO: U heeft het recht om
het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde in te trekken met toekomstige
met effect voor de toekomst. In geval van herroeping verwijderen wij de betreffende gegevens
gegevens onverwijld, tenzij verdere verwerking is gebaseerd op een rechtsgrondslag voor de
rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. Door de
intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
de intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming onverlet;
Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig art. 77 GDPR: Als je bedenkt dat de
persoonsgegevens die op u betrekking hebben inbreuk maken op de GDPR, heeft u het recht om
de GDPR, heeft u het recht een klacht in te dienen, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.
rechtsmiddel - het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit,
in het bijzonder in de lidstaat waar u woont, werkt of werkt.
plaats van de vermeende inbreuk.

13.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WE IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING
PERSOONLIJKE GEGEVENS OP BASIS VAN ONZE DOORSLAGGEVENDE
LEGITIEM BELANG, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN OP
RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE
OM IN DE TOEKOMST BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING.
TOEKOMST.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, ZULLEN WIJ STOPPEN MET
DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING
VERWERKING IS VOORBEHOUDEN INDIEN WIJ DWINGENDE REDENEN VOOR DE
DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING DIE UW
UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF
INDIEN DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.
VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN.

WANNEER WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN
DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE
BEZWAAR MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE
PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAME.
OM TE OBJECTEN. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN
OEFENING.

ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WE STOPPEN MET
DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

14) DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS
De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve
wettelijke bewaartermijn (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen).
bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig
routinematig verwijderd, voor zover ze niet langer nodig zijn voor de vervulling of
contract en/of wij geen gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens te blijven opslaan.
in de verdere opslag van de gegevens.